วิทยุสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (NLA Radio)

ค้นหา  
      
                                         

มองรัฐสภา   [ 127 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

1 )

มองรัฐสภา 9 สิงหาคม 2560 ประเด็น สนช.พบประชาชน จังหวัดนครปฐมและนนทบุรี

   
Length : 00:50:46
Bit Rate : 96 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 30.67 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

2 )

มองรัฐสภา 8 สิงหาคม 2560 ประเด็น ทิศทางการศึกษาไทย ภายใต้แนวคิด คกก.อิสระฯ

   
Length : 00:50:47
Bit Rate : 80 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 29.40 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

3 )

มองรัฐสภา 3 สิงหาคม 2560 ประเด็น ไทยได้อะไรจากรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน

   
Length : 00:50:12
Bit Rate : 56 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 23.79 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >(12) >> (43)

เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย   [ 38 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

1 )

เดินหน้า รธน .9 มี.ค. 60 การประชุม สนช.

   
Length : 01:00:00
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 54.93 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

2 )

เดินหน้า รธน .3 มี.ค. 60 การเลือกตั้ง การทุจริต

   
Length : 01:00:00
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 54.93 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

3 )

เดินหน้า รธน .2 มี.ค. 60 การประชุม สนช.ว่าด้วยยาสูบ

   
Length : 01:00:00
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 54.93 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> (13)

เจตนารมณ์กฎหมาย   [ 20 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

1 )

เจตนารมณ์ กม. 8 มี.ค. 60 พ.ร.บ.คณะสงฆ์

   
Length : 00:26:08
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 23.93 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

2 )

เจตนารมณ์ กม. 1 มี.ค. 60 พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบฯ

   
Length : 00:27:15
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 24.95 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

3 )

เจตนารมณ์ กม. 22 ก.พ. 60 ซากดึกดำบรรพ์

   
Length : 00:26:34
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 24.32 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
[1] 2 3 4 5 6 7

กรรมาธิการพบประชาชน   [ 38 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

1 )

กมธ. พบ ปชช 7 มี.ค. 60 เจตนารมย์ของ รธน.ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะ

   
Length : 00:30:15
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 27.65 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

2 )

กมธ. พบ ปชช 6 มี.ค. 60 สมุนไพรไทย

   
Length : 00:31:34
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 28.84 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

3 )

กมธ. พบ ปชช 27 ก.พ. 60 การรายงานผลการพิจารณาศึกษา ของคณะ กมธ.กิจการสังคมฯ สนช.

   
Length : 00:32:17
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 29.49 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> (13)

เกาะติดสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   [ 32 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

1 )

9 สิงหาคม 2560 ภารกิจของ สนช.และ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา

   
Length : 00:45:12
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 41.29 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

2 )

8 สิงหาคม 2560 ภารกิจของ สนช.และ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา

   
Length : 00:44:49
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 40.95 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

3 )

4 สิงหาคม 2560 ภารกิจของ สนช.และ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา

   
Length : 00:45:15
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 41.34 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> (11)

สื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์   [ 11 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

1 )

Spot แนะนำสำนักงาน.

   
Length : 00:04:15
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 3.88 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

2 )

Spot สภาจำลอง 3.15นาที

   
Length : 00:03:21
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 3.26 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

3 )

Spot บทบาทอำนาจหน้าที่ สนช.๖๐วิ

   
Length : 00:01:00
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 0.94 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
[1] 2 3 4ข้อตกลงการใช้บริการ

          สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดให้มีเว็บไซต์นี้ เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่เครือข่ายวิทยุชุมชนและผู้ที่สนใจทั่วไป (ผู้ใช้บริการ)
ที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ บทบาทและอำนาจหน้าที่
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในช่องทางการสื่อสารผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ผู้ใช้บริการ ยอมรับเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ
ตามที่ปรากฎอยู่ในข้อตกลงการใช้บริการนี้
          สำนักงานฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
และผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว
และรูปแบบการแสดงผล ตามที่ปรากฎ ในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นจะมี
การระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น และห้ามมิให้ผู้ใดทำการแก้ไข เพิ่มเติม
ดัดแปลง ตัดทอน ทำเลียนแบบ เพื่อนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด
นอกจากได้รับอนุญาตจากสำนักงานฯ ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหาย
ต่อบุคคลอื่นไม่ว่าในทางใด ๆ อันเกิดจากการกระทำดังกล่าว
ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของสำนักงานฯ แต่อย่างใดทั้งสิ้น.

กรุณาระบุ วัน-เวลา ที่จะออกอากาศ

วัน :     เวลา : 

          หรือ  ปิด
         

: nothing at of , which is