วิทยุสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (NLA Radio)

ค้นหา  
      
                                                              

มองรัฐสภา   [ 180 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

43 )

11 กันยายน 2560 ประเด็น แนวทางปฏิรูปการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย

   
Length : 00:48:57
Bit Rate : 112 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 27.55 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

44 )

7 กันยายน 2560 ประเด็น ขึ้นภาษีน้ำหวาน ลดโรคร้ายคนไทย

   
Length : 00:44:26
Bit Rate : 56 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 20.56 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

45 )

6 กันยายน 2560 ประเด็น สนช.เร่งแก้ปัญหาทุกข์ร้อน ชาวสมุทรปราการ-ปทุมธานี

   
Length : 00:49:24
Bit Rate : 56 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 23.98 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(1) << (4)< 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >(26) >> (60)

เกาะติดสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   [ 48 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

43 )

19 เมษายน 2560 ภารกิจ สนช. ประเด็น ׃ สนช.พบประชาชน ตรัง-สตูล นำปัญหาสู่การแก้ไข

   
Length : 00:50:06
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 45.76 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

44 )

17 เมษายน 2560 การประชุมรัฐสภาต่างประเทศ

   
Length : 00:52:00
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 48000 Kbps
Size : 47.62 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

45 )

14 เมษายน 2560 วันครอบครัว

   
Length : 00:55:28
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 50.67 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(1) << (4)< 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16ข้อตกลงการใช้บริการ

          สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดให้มีเว็บไซต์นี้ เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่เครือข่ายวิทยุชุมชนและผู้ที่สนใจทั่วไป (ผู้ใช้บริการ)
ที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ บทบาทและอำนาจหน้าที่
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในช่องทางการสื่อสารผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ผู้ใช้บริการ ยอมรับเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ
ตามที่ปรากฎอยู่ในข้อตกลงการใช้บริการนี้
          สำนักงานฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
และผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว
และรูปแบบการแสดงผล ตามที่ปรากฎ ในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นจะมี
การระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น และห้ามมิให้ผู้ใดทำการแก้ไข เพิ่มเติม
ดัดแปลง ตัดทอน ทำเลียนแบบ เพื่อนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด
นอกจากได้รับอนุญาตจากสำนักงานฯ ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหาย
ต่อบุคคลอื่นไม่ว่าในทางใด ๆ อันเกิดจากการกระทำดังกล่าว
ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของสำนักงานฯ แต่อย่างใดทั้งสิ้น.

กรุณาระบุ วัน-เวลา ที่จะออกอากาศ

วัน :     เวลา : 

          หรือ  ปิด
         

: nothing at of , which is