วิทยุสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (NLA Radio)

ค้นหา  
      
                                                              

มองรัฐสภา   [ 180 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

49 )

17 สิงหาคม 2560 ประเด็น จับตา 5 อนุกรรมการ เสนอแผนปฏิรูปตำรวจ

   
Length : 00:51:09
Bit Rate : 80 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 28.83 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

50 )

16 สิงหาคม 2560 ประเด็น ตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนเบตง พัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ

   
Length : 00:50:30
Bit Rate : 64 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 31.17 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

51 )

15 สิงหาคม 2560 ประเด็น สนช.รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

   
Length : 00:50:38
Bit Rate : 64 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 31.65 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(1) << (6)< 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 >(28) >> (60)ข้อตกลงการใช้บริการ

          สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดให้มีเว็บไซต์นี้ เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่เครือข่ายวิทยุชุมชนและผู้ที่สนใจทั่วไป (ผู้ใช้บริการ)
ที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ บทบาทและอำนาจหน้าที่
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในช่องทางการสื่อสารผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ผู้ใช้บริการ ยอมรับเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ
ตามที่ปรากฎอยู่ในข้อตกลงการใช้บริการนี้
          สำนักงานฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
และผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว
และรูปแบบการแสดงผล ตามที่ปรากฎ ในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นจะมี
การระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น และห้ามมิให้ผู้ใดทำการแก้ไข เพิ่มเติม
ดัดแปลง ตัดทอน ทำเลียนแบบ เพื่อนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด
นอกจากได้รับอนุญาตจากสำนักงานฯ ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหาย
ต่อบุคคลอื่นไม่ว่าในทางใด ๆ อันเกิดจากการกระทำดังกล่าว
ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของสำนักงานฯ แต่อย่างใดทั้งสิ้น.

กรุณาระบุ วัน-เวลา ที่จะออกอากาศ

วัน :     เวลา : 

          หรือ  ปิด
         

: nothing at of , which is