วิทยุสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (NLA Radio)

ค้นหา  
      
                                         

มองรัฐสภา   [ 155 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

49 )

มองรัฐสภา 28 มิถุนายน 2560 ประเด็น ׃ 85 ปี รัฐสภา ก้าวย่างสำคัญผู้แทนปวงชนคนไทย

   
Length : 00:46:25
Bit Rate : 64 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 20.51 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

50 )

มองรัฐสภา 27 มิถุนายน 2560 ประเด็น ׃ ไพรมารี่โหวต ขจัดนายทุนพรรคหรือเพิ่มภาระพรรคการเมือง

   
Length : 00:48:54
Bit Rate : 80 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 27.88 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

51 )

มองรัฐสภา 26 มิถุนายน 2560 ประเด็น ׃ ปฏิรูปคุณภาพการศึกษา ลดปัญหาแป๊ะเจี๊ย

   
Length : 00:50:26
Bit Rate : 96 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 30.59 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(1) << (6)< 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 >(28) >> (52)ข้อตกลงการใช้บริการ

          สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดให้มีเว็บไซต์นี้ เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่เครือข่ายวิทยุชุมชนและผู้ที่สนใจทั่วไป (ผู้ใช้บริการ)
ที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ บทบาทและอำนาจหน้าที่
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในช่องทางการสื่อสารผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ผู้ใช้บริการ ยอมรับเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ
ตามที่ปรากฎอยู่ในข้อตกลงการใช้บริการนี้
          สำนักงานฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
และผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว
และรูปแบบการแสดงผล ตามที่ปรากฎ ในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นจะมี
การระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น และห้ามมิให้ผู้ใดทำการแก้ไข เพิ่มเติม
ดัดแปลง ตัดทอน ทำเลียนแบบ เพื่อนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด
นอกจากได้รับอนุญาตจากสำนักงานฯ ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหาย
ต่อบุคคลอื่นไม่ว่าในทางใด ๆ อันเกิดจากการกระทำดังกล่าว
ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของสำนักงานฯ แต่อย่างใดทั้งสิ้น.

กรุณาระบุ วัน-เวลา ที่จะออกอากาศ

วัน :     เวลา : 

          หรือ  ปิด
         

: nothing at of , which is