วิทยุสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (NLA Radio)

ค้นหา  
      
                                                              

มองรัฐสภา   [ 182 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

7 )

มองรัฐสภา 14 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น ทิศทางการปฏิรูปกฎหมายไทย

   
Length : 00:50:33
Bit Rate : 64 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 21.92 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

8 )

มองรัฐสภา 13 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น สื่อสารสังคมเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

   
Length : 00:47:20
Bit Rate : 64 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 24.97 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

9 )

มองรัฐสภา 9 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น เผยข้อสรุป คกก.ปฏิรูปฯ การเสนอชื่อ “ผบ.ตร.“

   
Length : 00:49:13
Bit Rate : 64 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 27.28 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >(14) >> (61)

เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย   [ 38 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

7 )

เดินหน้า รธน .16 ก.พ. 60 มีชัยกล่าวถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน

   
Length : 01:00:00
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 54.93 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

8 )

เดินหน้า รธน .10 ก.พ. 60 องค์กรอิสระ

   
Length : 01:00:00
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 54.93 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

9 )

เดินหน้า รธน .9 ก.พ. 60 การพิจารณา ก.ม.ของศาลรัฐธรรมนูญ

   
Length : 01:00:00
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 54.93 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >> (13)

เจตนารมณ์กฎหมาย   [ 20 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

7 )

เจตนารมณ์ กม. 25 ม.ค. 60 การค้ามนุษย์

   
Length : 00:28:13
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 25.84 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

8 )

เจตนารมณ์ กม. 18 ม.ค. 60 แรงงานเด็ก

   
Length : 00:20:50
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 19.07 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

9 )

เจตนารมณ์ กม. 11 ม.ค. 60 พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

   
Length : 00:20:20
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 18.62 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
1 2 [3] 4 5 6 7

กรรมาธิการพบประชาชน   [ 38 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

7 )

กมธ. พบ ปชช 12 ก.พ. 60 การจัดระเบียบการใช้ที่ดินป่าไม้

   
Length : 00:30:05
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 27.49 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

8 )

กมธ. พบ ปชช 7 ก.พ. 60 การควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

   
Length : 00:28:09
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 25.72 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

9 )

กมธ. พบ ปชช 6 ก.พ. 60 การปฏิรูปด้านระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

   
Length : 00:29:19
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 26.79 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >> (13)

เกาะติดสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   [ 48 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

7 )

8 กันยายน 2560 ภารกิจของ สนช.และ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา

   
Length : 00:37:50
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 34.56 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

8 )

5 กันยายน 2560 ภารกิจของ สนช.และ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา

   
Length : 00:44:21
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 40.52 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

9 )

30 สิงหาคม 2560 ภารกิจของ สนช.และ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา

   
Length : 00:34:38
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 31.64 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >(14) >> (16)

สื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์   [ 11 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

7 )

Spot ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต สายด่วน 1669 โดย ส.ผ. v2

   
Length : 00:00:30
Bit Rate : 320 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 1.16 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

8 )

Spot ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต สายด่วน 1669 v4

   
Length : 00:00:30
Bit Rate : 320 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 1.16 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

9 )

Spot ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต สายด่วน 1669 v3

   
Length : 00:00:30
Bit Rate : 320 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 1.15 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
1 2 [3] 4

สนทนากับเครือข่ายสภาจำลอง   [ 13 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

7 )

สนทนากับเครือข่ายสภาจำลอง 14 พฤศจิกายน 2560

   
Length : 00:31:08
Bit Rate : 192 Kbps
Sample Rate : 48000 Kbps
Size : 42.76 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

8 )

สนทนากับเครือข่ายสภาจำลอง 13 พฤศจิกายน 2560

   
Length : 00:58:31
Bit Rate : 192 Kbps
Sample Rate : 48000 Kbps
Size : 80.37 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

9 )

สนทนากับเครือข่ายสภาจำลอง 6 พฤศจิกายน 2560

   
Length : 00:59:22
Bit Rate : 192 Kbps
Sample Rate : 48000 Kbps
Size : 81.55 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
1 2 [3] 4 5

กิจกรรมดี ๆ กับเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตย   [ 11 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

7 )

กิจกรรมดีๆ จากเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตย 18 ตุลาคม 2560

   
Length : 00:29:38
Bit Rate : 192 Kbps
Sample Rate : 48000 Kbps
Size : 40.71 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

8 )

กิจกรรมดีๆ จากเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตย 1 พฤศจิกายน 2560

   
Length : 00:29:52
Bit Rate : 192 Kbps
Sample Rate : 48000 Kbps
Size : 41.02 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

9 )

กิจกรรมดีๆ จากเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตย 18 ตุลาคม 2560

   
Length : 00:29:38
Bit Rate : 192 Kbps
Sample Rate : 48000 Kbps
Size : 40.71 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
1 2 [3] 4ข้อตกลงการใช้บริการ

          สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดให้มีเว็บไซต์นี้ เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่เครือข่ายวิทยุชุมชนและผู้ที่สนใจทั่วไป (ผู้ใช้บริการ)
ที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ บทบาทและอำนาจหน้าที่
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในช่องทางการสื่อสารผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ผู้ใช้บริการ ยอมรับเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ
ตามที่ปรากฎอยู่ในข้อตกลงการใช้บริการนี้
          สำนักงานฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
และผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว
และรูปแบบการแสดงผล ตามที่ปรากฎ ในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นจะมี
การระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น และห้ามมิให้ผู้ใดทำการแก้ไข เพิ่มเติม
ดัดแปลง ตัดทอน ทำเลียนแบบ เพื่อนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด
นอกจากได้รับอนุญาตจากสำนักงานฯ ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหาย
ต่อบุคคลอื่นไม่ว่าในทางใด ๆ อันเกิดจากการกระทำดังกล่าว
ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของสำนักงานฯ แต่อย่างใดทั้งสิ้น.

กรุณาระบุ วัน-เวลา ที่จะออกอากาศ

วัน :     เวลา : 

          หรือ  ปิด
         

: nothing at of , which is