วิทยุสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (NLA Radio)

ค้นหา  
      
                                                              

มองรัฐสภา   [ 182 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

10 )

มองรัฐสภา 8 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น สปส.แจงแนวทางขยายอายุรับบำนาญคนประกันสังคม

   
Length : 00:49:55
Bit Rate : 48 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 21.32 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

11 )

มองรัฐสภา 7 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น ตามติดความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

   
Length : 00:49:13
Bit Rate : 56 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 21.38 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

12 )

มองรัฐสภา 6 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น เป้ิดแนวคิด ปรับแก้ั กม.ปฏิรูปการศึกษา-พัฒนาครู

   
Length : 00:50:38
Bit Rate : 80 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 27.28 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >(15) >> (61)

เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย   [ 38 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

10 )

เดินหน้า รธน .3 ก.พ. 60 พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการ ก.กลาโหม

   
Length : 01:00:00
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 54.93 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

11 )

เดินหน้า รธน .2 ก.พ. 60 ศาลปกครอง ศาลทหาร

   
Length : 01:00:00
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 54.93 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

12 )

เดินหน้า รธน .27 ม.ค. 60 กระบวนการยุติธรรม

   
Length : 01:00:00
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 54.93 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >> (13)

เจตนารมณ์กฎหมาย   [ 20 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

10 )

เจตนารมณ์ กม. 4 ม.ค. 60 การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

   
Length : 00:18:30
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 16.94 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

11 )

เจตนารมณ์ กม. 8 มี.ค. 60

   
Length : 00:26:08
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 23.93 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

12 )

เจตนารมณ์ กม. 1 มี.ค. 60

   
Length : 00:27:15
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 24.95 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
1 2 3 [4] 5 6 7

กรรมาธิการพบประชาชน   [ 38 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

10 )

กมธ. พบ ปชช 31 ม.ค. 60 ความคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิดทางอาญา

   
Length : 00:30:26
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 27.81 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

11 )

กมธ. พบ ปชช 30 ม.ค. 60 การปฏิรูปการศึกษาของผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

   
Length : 00:30:30
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 27.87 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

12 )

กมธ. พบ ปชช 24 ม.ค. 60 การปฏิรูปการศึกษาของผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

   
Length : 00:31:02
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 28.36 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >> (13)

เกาะติดสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   [ 48 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

10 )

29 สิงหาคม 2560 ภารกิจของ สนช.และ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา

   
Length : 00:46:46
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 42.72 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

11 )

28 สิงหาคม 2560 ภารกิจของ สนช.และ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา

   
Length : 00:44:16
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 40.45 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

12 )

23 สิงหาคม 2560 ภารกิจของ สนช.และ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา

   
Length : 00:41:58
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 38.34 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >> (16)

สื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์   [ 11 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

10 )

Spot ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต สายด่วน 1669 v2

   
Length : 00:00:30
Bit Rate : 320 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 1.15 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

11 )

Spot ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต สายด่วน 1669 v1

   
Length : 00:00:30
Bit Rate : 320 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 1.16 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
1 2 3 [4]

สนทนากับเครือข่ายสภาจำลอง   [ 13 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

10 )

สนทนากับเครือข่ายสภาจำลอง 30 ตุลาคม 2560

   
Length : 00:52:23
Bit Rate : 192 Kbps
Sample Rate : 48000 Kbps
Size : 71.94 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

11 )

สนทนากับเครือข่ายสภาจำลอง 24 ตุลาคม 2560

   
Length : 00:55:31
Bit Rate : 192 Kbps
Sample Rate : 48000 Kbps
Size : 76.25 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

12 )

สนทนากับเครือข่ายสภาจำลอง 9 ตุลาคม 2560

   
Length : 01:01:40
Bit Rate : 192 Kbps
Sample Rate : 48000 Kbps
Size : 84.69 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
1 2 3 [4] 5

กิจกรรมดี ๆ กับเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตย   [ 11 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

10 )

กิจกรรมดีๆ จากเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตย 11 ตุลาคม 2560

   
Length : 00:29:46
Bit Rate : 192 Kbps
Sample Rate : 48000 Kbps
Size : 40.88 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

11 )

กิจกรรมดีๆ จากเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตย 4 ตุลาคม 2560

   
Length : 00:28:00
Bit Rate : 192 Kbps
Sample Rate : 48000 Kbps
Size : 38.46 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
1 2 3 [4]ข้อตกลงการใช้บริการ

          สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดให้มีเว็บไซต์นี้ เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่เครือข่ายวิทยุชุมชนและผู้ที่สนใจทั่วไป (ผู้ใช้บริการ)
ที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ บทบาทและอำนาจหน้าที่
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในช่องทางการสื่อสารผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ผู้ใช้บริการ ยอมรับเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ
ตามที่ปรากฎอยู่ในข้อตกลงการใช้บริการนี้
          สำนักงานฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
และผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว
และรูปแบบการแสดงผล ตามที่ปรากฎ ในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นจะมี
การระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น และห้ามมิให้ผู้ใดทำการแก้ไข เพิ่มเติม
ดัดแปลง ตัดทอน ทำเลียนแบบ เพื่อนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด
นอกจากได้รับอนุญาตจากสำนักงานฯ ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหาย
ต่อบุคคลอื่นไม่ว่าในทางใด ๆ อันเกิดจากการกระทำดังกล่าว
ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของสำนักงานฯ แต่อย่างใดทั้งสิ้น.

กรุณาระบุ วัน-เวลา ที่จะออกอากาศ

วัน :     เวลา : 

          หรือ  ปิด
         

: nothing at of , which is