วิทยุสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (NLA Radio)

ค้นหา  
      
                                                              

มองรัฐสภา   [ 191 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

127 )

มองรัฐสภา 4 เมษายน 2560 ประเด็น ׃ สร้างมูลค่าเศรษฐกิจ ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์

   
Length : 00:48:47
Bit Rate : 56 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 20.61 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

128 )

มองรัฐสภา 3 เมษายน 2560 ประเด็น ׃ ทิศทางการบริหารจัดการปิโตรเลียม หลังสนช.ผ่านร่างกฎหมายใหม่

   
Length : 00:51:14
Bit Rate : 80 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 29.22 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

129 )

มองรัฐสภา 30 มีนาคม 2560 ประเด็น ׃ ทางออก “อูเบอร์-แกร็บคาร์“ ผิดกฎหมาย

   
Length : 00:48:17
Bit Rate : 112 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 27.84 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(1) << (32)< 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 >(54) >> (64)ข้อตกลงการใช้บริการ

          สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดให้มีเว็บไซต์นี้ เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่เครือข่ายวิทยุชุมชนและผู้ที่สนใจทั่วไป (ผู้ใช้บริการ)
ที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ บทบาทและอำนาจหน้าที่
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในช่องทางการสื่อสารผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ผู้ใช้บริการ ยอมรับเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ
ตามที่ปรากฎอยู่ในข้อตกลงการใช้บริการนี้
          สำนักงานฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
และผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว
และรูปแบบการแสดงผล ตามที่ปรากฎ ในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นจะมี
การระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น และห้ามมิให้ผู้ใดทำการแก้ไข เพิ่มเติม
ดัดแปลง ตัดทอน ทำเลียนแบบ เพื่อนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด
นอกจากได้รับอนุญาตจากสำนักงานฯ ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหาย
ต่อบุคคลอื่นไม่ว่าในทางใด ๆ อันเกิดจากการกระทำดังกล่าว
ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของสำนักงานฯ แต่อย่างใดทั้งสิ้น.

กรุณาระบุ วัน-เวลา ที่จะออกอากาศ

วัน :     เวลา : 

          หรือ  ปิด
         

: nothing at of , which is