วิทยุสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (NLA Radio)

ค้นหา  
      
                                                              

มองรัฐสภา   [ 182 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

127 )

มองรัฐสภา 21 มีนาคม 2560 ประเด็น ׃ ขับเคลื่อน “ซุปเปอร์บอร์ดสุขภาพ“

   
Length : 00:48:46
Bit Rate : 112 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 28.40 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

128 )

มองรัฐสภา 20 มีนาคม 2560 ประเด็น ׃ เจาะลึก กม.ปราบโกง 3 ชั่วโคตร

   
Length : 00:48:46
Bit Rate : 112 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 28.40 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

129 )

มองรัฐสภา 16 มีนาคม 2560 ประเด็น ׃ “เกษตรพันธสัญญา“ ใครได้ประโยชน์

   
Length : 00:48:42
Bit Rate : 112 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 27.25 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(1) << (32)< 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 >(54) >> (61)ข้อตกลงการใช้บริการ

          สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดให้มีเว็บไซต์นี้ เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่เครือข่ายวิทยุชุมชนและผู้ที่สนใจทั่วไป (ผู้ใช้บริการ)
ที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ บทบาทและอำนาจหน้าที่
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในช่องทางการสื่อสารผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ผู้ใช้บริการ ยอมรับเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ
ตามที่ปรากฎอยู่ในข้อตกลงการใช้บริการนี้
          สำนักงานฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
และผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว
และรูปแบบการแสดงผล ตามที่ปรากฎ ในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นจะมี
การระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น และห้ามมิให้ผู้ใดทำการแก้ไข เพิ่มเติม
ดัดแปลง ตัดทอน ทำเลียนแบบ เพื่อนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด
นอกจากได้รับอนุญาตจากสำนักงานฯ ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหาย
ต่อบุคคลอื่นไม่ว่าในทางใด ๆ อันเกิดจากการกระทำดังกล่าว
ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของสำนักงานฯ แต่อย่างใดทั้งสิ้น.

กรุณาระบุ วัน-เวลา ที่จะออกอากาศ

วัน :     เวลา : 

          หรือ  ปิด
         

: nothing at of , which is