วิทยุสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (NLA Radio)

ค้นหา  
      
                                                              

มองรัฐสภา   [ 191 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

151 )

27 กุมภาพันธ์ 2560 ประเด็น ׃ นานาทรรศนะ ׃ ลดวาระกำนันเหลือ 5 ปี

   
Length : 00:51:58
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 27.94 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

152 )

23 กุมภาพันธ์ 2560 ประเด็น ׃ ร่าง กม.ข้อมูลข่าวสารฯ กลไกการปฏิรูปภาครัฐ สู่ Thailand 4.0

   
Length : 00:50:27
Bit Rate : 64 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 22.34 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

153 )

21 กุมภาพันธ์ 2560 ประเด็น ׃ “โรงไฟฟ้าถ่านหิน“ กับโจทย์การปฏิรูปพลังงานไทย

   
Length : 00:50:16
Bit Rate : 64 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 26.93 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(1) << (40)< 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 >(62) >> (64)ข้อตกลงการใช้บริการ

          สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดให้มีเว็บไซต์นี้ เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่เครือข่ายวิทยุชุมชนและผู้ที่สนใจทั่วไป (ผู้ใช้บริการ)
ที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ บทบาทและอำนาจหน้าที่
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในช่องทางการสื่อสารผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ผู้ใช้บริการ ยอมรับเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ
ตามที่ปรากฎอยู่ในข้อตกลงการใช้บริการนี้
          สำนักงานฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
และผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว
และรูปแบบการแสดงผล ตามที่ปรากฎ ในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นจะมี
การระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น และห้ามมิให้ผู้ใดทำการแก้ไข เพิ่มเติม
ดัดแปลง ตัดทอน ทำเลียนแบบ เพื่อนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด
นอกจากได้รับอนุญาตจากสำนักงานฯ ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหาย
ต่อบุคคลอื่นไม่ว่าในทางใด ๆ อันเกิดจากการกระทำดังกล่าว
ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของสำนักงานฯ แต่อย่างใดทั้งสิ้น.

กรุณาระบุ วัน-เวลา ที่จะออกอากาศ

วัน :     เวลา : 

          หรือ  ปิด
         

: nothing at of , which is