วิทยุสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (NLA Radio)

ค้นหา  
      
                                                              

มองรัฐสภา   [ 191 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

154 )

20 กุมภาพันธ์ 2560 ประเด็น ׃ สปท.เร่งขับเคลื่อนวาระงานปฏิรูป

   
Length : 00:50:48
Bit Rate : 64 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 23.16 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

155 )

16 กุมภาพันธ์ 2560 ประเด็น ׃ สนช.เตรียมลงพื้นที่พบประชาชนเมืองสามหมอก

   
Length : 00:49:25
Bit Rate : 64 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 21.85 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

156 )

15 กุมภาพันธ์ 2560 ประเด็น ׃ ก้าวย่างสู่ความสามัคคีปรองดอง

   
Length : 00:54:09
Bit Rate : 64 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 25.56 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(1) << (41)< 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 >> (64)ข้อตกลงการใช้บริการ

          สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดให้มีเว็บไซต์นี้ เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่เครือข่ายวิทยุชุมชนและผู้ที่สนใจทั่วไป (ผู้ใช้บริการ)
ที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ บทบาทและอำนาจหน้าที่
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในช่องทางการสื่อสารผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ผู้ใช้บริการ ยอมรับเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ
ตามที่ปรากฎอยู่ในข้อตกลงการใช้บริการนี้
          สำนักงานฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
และผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว
และรูปแบบการแสดงผล ตามที่ปรากฎ ในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นจะมี
การระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น และห้ามมิให้ผู้ใดทำการแก้ไข เพิ่มเติม
ดัดแปลง ตัดทอน ทำเลียนแบบ เพื่อนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด
นอกจากได้รับอนุญาตจากสำนักงานฯ ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหาย
ต่อบุคคลอื่นไม่ว่าในทางใด ๆ อันเกิดจากการกระทำดังกล่าว
ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของสำนักงานฯ แต่อย่างใดทั้งสิ้น.

กรุณาระบุ วัน-เวลา ที่จะออกอากาศ

วัน :     เวลา : 

          หรือ  ปิด
         

: nothing at of , which is