วิทยุสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (NLA Radio)

ค้นหา  
      
                                                              

มองรัฐสภา   [ 182 รายการ ]
  รายการ/เรื่องไฟล์เสียงสถิติ

163 )

16 มกราคม 2560 ประเด็น ׃ เปิดข้อเสนอ กมธ.การเมือง “ปรองดอง“

   
Length : 00:25:01
Bit Rate : 64 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 12.42 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

164 )

11 มกราคม 2560 ประเด็น - ส่งเสริมพัฒนา เด็ก กำลังสำคัญพัฒนาชาติ

   
Length : 00:50:35
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 46.32 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

165 )

10 มกราคม 2560 ประเด็น - ถอดบทเรียนอุบัติเหตุปีใหม่ เพื่อลดการสูญเสีย

   
Length : 00:49:41
Bit Rate : 128 Kbps
Sample Rate : 44100 Kbps
Size : 45.48 MB
ฟัง : 0 ครั้ง

ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(1) << (44)< 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [55] 56 57 58 59 60 61 >> (61)ข้อตกลงการใช้บริการ

          สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดให้มีเว็บไซต์นี้ เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่เครือข่ายวิทยุชุมชนและผู้ที่สนใจทั่วไป (ผู้ใช้บริการ)
ที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ บทบาทและอำนาจหน้าที่
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในช่องทางการสื่อสารผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ผู้ใช้บริการ ยอมรับเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ
ตามที่ปรากฎอยู่ในข้อตกลงการใช้บริการนี้
          สำนักงานฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
และผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว
และรูปแบบการแสดงผล ตามที่ปรากฎ ในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นจะมี
การระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น และห้ามมิให้ผู้ใดทำการแก้ไข เพิ่มเติม
ดัดแปลง ตัดทอน ทำเลียนแบบ เพื่อนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด
นอกจากได้รับอนุญาตจากสำนักงานฯ ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหาย
ต่อบุคคลอื่นไม่ว่าในทางใด ๆ อันเกิดจากการกระทำดังกล่าว
ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของสำนักงานฯ แต่อย่างใดทั้งสิ้น.

กรุณาระบุ วัน-เวลา ที่จะออกอากาศ

วัน :     เวลา : 

          หรือ  ปิด
         

: nothing at of , which is